Polskie rzeczowniki me̜skie na -o na tle słowiańskim / Zofia Kurzowa

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1970

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish

Polonais (langue) -- Noms

Collection : Prace Komisji Je̜zykoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie / Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akaedmii Nauk , 1964-