Γνωμολογιαι παλαιοτατων ποιητων. Θεόγνιδος, Φωκυλίδου, Πυθαγορείου τινὸς, Σόλωνος, Τυρταίου, Ναυμαχίου, Καλλιμάχου, Μιμνέρμου, Εὐηνοῦ, Ριανοῦ, Ερατοσθένους, Πανυάσιδος, Λίνου, Μενεκράτους, Ποσιδίππου, Μητροδώρου, Σιμωνίδου.

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec ancien (jusqu'à 1453) / Greek, Ancient (to 1453)

Poésie gnomique grecque -- Anthologies

Turnèbe, Adrien (1512-1565) (Imprimeur / printer)

Bouhier, Jean (1673-1746) (Ancien possesseur / former owner)

Ribier, Jacques (15..-1636) (Ancien possesseur / former owner)

Rabaut-Pommier, Jacques-Antoine (1744-1820) (Ancien possesseur / former owner)

Faculté de théologie protestante (Montauban). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)

Prytanée français (Paris) (Ancien possesseur / former owner)

Monastère royal de Saint-Bernard des Feuillants (Paris). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)