Trung dung thuyết ước / Cuồng sĩ Lê Văn Ngữ ; bản dịch của Doãn chấp Nguyễn Duy Tinh

Date :

Editeur / Publisher : [Sài Gòn] : Ủy ban dịch thuật, Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa , 1971

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese

Oeuvre liée : Zhongyong

Nguyễn, Đăng Duy (Traducteur / translator)