Tháng Tám : tập truyện ngắn và bút ký / [của] Lê Minh... [et al.]

Date :

Editeur / Publisher : Hà Nội : Văn Học , 1964

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese