Chinh phụ ngâm : diễn ca / [Đặng Trần Côn] ; [adapt. par] Phan Huy Ích ; Hoàng Xuân Hãn chú thích và dẫn giải

Date :

Editeur / Publisher : Paris : Minh Tân , 1954

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese

Phan, Huy Ích (1750-1822) (Traducteur / translator)