Hòn đất : tiểu thuyết / Anh Đức ; lời giới thiệu Trần Bạch Đằng

Date :

Editeur / Publisher : Hà Nội : Văn Học , 1966

Type : Livre / Book

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese