Från fattigdom till överflöd : (En antologi om Sverige från frihetstiden till våra dagar) / Red. av Steven Koblik ; Översättning av Steven Kobliks förord och introduktioner Holger Janson

Date :

Editeur / Publisher : Stockholm : Wahlström & Widstrand , 1973

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

Koblik, Steven (Secrétaire / secretary)