Geologische kaart van Java, schaal 1:100,000 : toelichting bij blad 116 (Sidoärdjo) / J. Duyfjes

Date :

Editeur / Publisher : Batavia : Dienst van den Mijnbouw , 1938

Type : Livre / Book

Langue / Language : néerlandais; flamand / Dutch; Flemish