Försök till ledning vid konst-arbetens bedömande, föranledt af expositionen uti kongl. akademien för de fria konsterne innevarande år och de i anledning deraf utkomne recensioner och kritiker.

Date :

Editeur / Publisher :

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish

Catalogue Worldcat

Critique d'art -- Suède -- 19e siècle

Relation : Försök till ledning vid konst-arbetens bedömande, föranledt af expositionen uti kongl. akademien för de fria konsterne innevarande år och de i anledning deraf utkomne recensioner och kritiker. / Paris : Bibliothèque Sainte-Geneviève , 2017