Οι της εκκλησιαστικης ιστοριας Γραφεις ελληνικοι. Historiæ ecclesiasticæ scriptores Graeci nempe Eusebii cognomento Pamphili, Cæsareæ Palætinæ Episcopi, historiæ Ecclesiasticæ Libri X. Eiusdem de vita Constantini Magni Lib. IIII. Constantini Magni oratio ad sanctorum cœtum. Eiusdem Eusebii oration in laudem Constantini Magni ad trigesimum illius Imperii annum, ex Bibliotheca Palatina nunc primum Græcè in lucem missa. Socratis Scholastici Constantinopolitani historiaæ Eccles. Lib. VII. Theodoriri Cyrensis Episcopi Lib. V. Theodori Lectoris collectaneorum Lib. II. Hermiæ Sozomeni Salaminii Lib. IX. Euagrii Scholastici Epiphanensis Lib. Vi. Græcolatinè nunc primùm editi, ex interpretatione Joannis Christophorsonii, Angli Cicestrensis quondam Episcopi, & recognitione Suffridi Petri Ieti Clarissimi, unà cum variis lectionibus & additionibus Codicum, quibus hic interpresusus est, suis locis inseris : aliis item varii lectionibus ex doctisimorum nostræ etatis Philologorum exemplaribus, Iosephi Scaligeri, Iacobi Cuiacy, Iani Gruteri, & Iacobi Bongarsii, ad oram cuiusque pagine fideliter relatis, ita ut quicquid sine in dictionibus, sine in sententiis univer sæ historiæ Græcæ obscurum hactenus fuit, illustratum, deprauatum restitutum, mancum atque imperfectum omnibus suis partibus perfectum atque expletum sit, adiecto rerum memorabilium Indice locupletissimo

Date :

Editeur / Publisher : Coloniae Allobrogum : excudebat Petrus de La Rouière. CIƆ IƆC XII. Cum Gratia & Priuilegio Sacræ Cæsareæ Maiestatis. , 1612

Type : Livre / Book

Langue / Language : latin / Latin

Langue / Language : grec moderne (après 1453) / Greek, Modern (1453-)

Catalogue Worldcat

Christopherson, John (15..?-1558) (Editeur scientifique / editor)

Scaliger, Joseph-Juste (1540-1609) (Editeur scientifique / editor)

Petri, Suffridus (1527-1597) (Editeur scientifique / editor)

Gruter, Janus (1560-1627) (Editeur scientifique / editor)

Bongars, Jacques de (1554-1612) (Editeur scientifique / editor)

Cujas, Jacques (1522-1590) (Editeur scientifique / editor)

La Rovière, Pierre de (1576-1622?) (Imprimeur / printer)

Collège de Louis le Grand de la Compagnie de Jésus (Paris) (Ancien possesseur / former owner)