εὐριιπδου τραγοδιον ὀστι σοζονται.Euripidis Tragoediae quae extant, cum latina Gulielmi Canteri interpretatione.Σχολια τον πολυυ δοκιμον εἰς ἐπλα τραγοδιας του εὐριπιδου παλαιον bιbλιον και συναπμολογεθεντα ἀπο ἀρσενιου ἀρχιεπισκοπου μονεμbασιας.Scholia doctorum virorum in septem Euripidis tragoedias, ex antiquis exemplaribus ab Arsenio, Monembasiae archiepiscopo collecta. Accesserunt doctae Iohannis Brodaei, Gulielmi Canteri, Gasparis Stiblini, Aemilii Porti, in Euripidem annotationes. Cum indicibus necessariis

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Euripide -- 0480-0406 av. J.-C. -- Tragédie

Euripide -- 0480-0406 av. J.-C. -- Critique et interprétation

Théâtre (genre littéraire) grec

Brodeau, Jean (1500?-1563) (Annotateur / annotator)

Canter, Willem (1542-1575) (Traducteur / translator)

La Faye, Antoine de (1540-1615) (Dédicataire / dedicatee)

Estienne, Paul (1566-1627) (Imprimeur / printer)

Richelieu, Armand-Jean Du Plessis (1585-1642 ; cardinal duc de) (Ancien possesseur / former owner)

Collège de Sorbonne (1253-1794 ; Paris). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)

Faculté de théologie protestante (Montauban). Bibliothèque (Ancien possesseur / former owner)