За историју рударства у средњевековној Србији и Босни I део, / Михаило Ј. Динић ; Српска Академија наука

Date :

Editeur / Publisher : Београд : издавачко предузеће "Научна књига" , 1955

Type : Livre / Book

Langue / Language : serbe / Serbian

Industries minières -- Serbie -- 15e siècle

Industries minières -- Bosnie-Herzégovine -- 15e siècle

Collection : Одељење друштвених наука = = Departement of social sciences : = = Classe des sciences sociales : / Српска Академија наука и уметности / Serbian Academy of Sciences and Arts / Académie serbe des sciences et des arts / Београд : с.е , 1955-....

Collection : Одељење друштвених наука = = Departement of social sciences : = = Classe des sciences sociales : / Српска Академија наука и уметности / Serbian Academy of Sciences and Arts / Académie serbe des sciences et des arts / Београд : с.е , 1955-....