Σερραϊκά ανάλεκτα : Επετηρίδα του Πνευματικού Δήμου Σερρών

Date :

Editeur / Publisher : Σέρρες : Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σερρών , 1992-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : grec moderne (après 1453) / Greek, Modern (1453-)

Classification Dewey : 800