Życie Pana Jezusa opisane przez czterech ṡw. Ewangelistow Mateusza, Marka, Łukasza i Jana / z lacińskiego na polskie przełozone przez ks. Jakóba Wujka...

Date :

Editeur / Publisher : Lipsk : W. Drugulina , 1912

Type : Livre / Book

Langue / Language : polonais / Polish