Mathware & soft computing

Date :

Editeur / Publisher : Barcelona : Secció de Matemàtiques i Informàtica, E.T.S. d'Arquitectura, Universitat Politècnica , 1994-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : anglais / English

Relation : Mathware & soft computing [Ressource électronique] / [Granada] : [Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada]