Menguak konspirasi international di Timor Timur : Sebuah analisis yuridis / Suhardi Somomoeljono

Date :

Editeur / Publisher : Jakarta : Lembaga studi advokasi independensi peradilan Indonesia , 2001

Type : Livre / Book

Langue / Language : indonésien / Indonesian

ISBN : 979-9477-31-x

Timor oriental -- Indonésie

Pratiques politiques -- Indonésie

Relations internationales