Labyrint světa a ráj srdce : to jest, světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání ... Po druhé tlačen v Amsterodamě, 1663 / Jan Amos Komensky ; Text k vydání připravíl, doslov a vysvětlivky napsal doc. dr. Ant. Škarka

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Naše vojsko , 1958

Type : Livre / Book

Langue / Language : tchèque / Czech

Škarka, Antonín (1906-1972) (Auteur de la postface, du colophon, etc. / author of afterword, colophon, etc.)