Badania geograficzne = = Etudes géographiques : / Pod kierunkiem profesora geografji Stanisława Pawłowskiego / Institut géographique d'Université à Poznań ; Wydawnictwo Instytutu geograficznego Uniwersytetu poznańskiego

Date :

Editeur / Publisher : Poznań : Ministerstwo W. R. i O. P. , 1926-19??

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Instytut geograficzny (Poznań, Pologne) (Editeur scientifique / editor)

Ministerstwo W. R. i O. P. (Editeur scientifique / editor)