Acta Iadertina : Časopis odjela za filozofiju, odjela za pedagogijui i odjela za sociologiju / Sveučilište u Zadru

Date :

Editeur / Publisher : Zadar : Sveučilište u Zadru , 2005-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : croate / Croatian

Sveučilište u Zadru. Filozofski fakultet (Directeur de publication / publishing director)

Relation : Acta Iadertina / Zadar : Sveučilište u Zadru , 2010-