Acta Iadertina : Časopis odjela za filozofiju, odjela za pedagogijui i odjela za sociologiju / Sveučilište u Zadru

Date :

Editeur / Publisher : Zadar : Sveučilište u Zadru , 2005-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : croate / Croatian

Relation : Acta Iadertina [Ressource électronique] / Zadar : Sveučilište u Zadru , 2010-