Przegląd współczesny / Stanisław Wędkiewicz

Date :

Editeur / Publisher : Kraków : Stanisław Badeni , 1922-19??

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Wędkiewicz, Stanisław (1888-1963) (Directeur de publication / publishing director)