Socjolingwistyka

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1977-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Langue / Language : russe / Russian

Langue / Language : tchèque / Czech

Langue / Language : allemand / German

Classification Dewey : 301

Instytut języka polskiego (Pologne) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Socjolingwistyka [Ressource électronique] / Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN , 2015-