Θεοδοσίου Τριπολίτου Σφαιρικω̃ν βιβλία Γ. Theodosii Tripolitæ Sphæricorum, libri tres, nunquam antehac græce excusi. Iidem latinè redditi per Joannem Penam regium mathematicum, ad illustrissimum principem Carloum Lotharingum cardinalem.

Date :

Type : Livre / Book

Langue / Language : grec ancien (jusqu'à 1453) / Greek, Ancient (to 1453)

Langue / Language : latin / Latin

Catalogue Worldcat

Oeuvre liée : Les corps sphériques

Mathématiques grecques

Sphère

Géométrie

Péna, Jean (1530?-1558) (Traducteur / translator)

Guise, Charles de Lorraine (1524-1574 ; cardinal de) (Dédicataire / dedicatee)

Wechel, André (15..-1581) (Imprimeur / printer)

Prieuré Saint-Eloi (Paris ; 1631-1791) (Ancien possesseur / former owner)

Prytanée français (Paris) (Ancien possesseur / former owner)