Det Svenska regeringsproblemet 1917-1920 : från majoritetskoalition till minoritetsparlamentarism / av Gunnar Gerdner. [Akademisk avhandling av Filosofiska fakultetens i Uppsala humanistiska sektion.]

Date :

Editeur / Publisher : Uppsala : Almqvist och Wiksells boktryck , 1946

Type : Livre / Book

Langue / Language : suédois / Swedish