Seitaigaku Kenkyu

Date :

Editeur / Publisher : Sendai : Tohoku Daigaku Hokkadasan Shokubutsu Jikkenjo, c/o Tohoku Daigaku Kigakubu Seibutsugaku Kyoshitsu , 1935-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : anglais / English

Catalogue Worldcat