Teoriâ slučajnyh processov

Date :

Editeur / Publisher : Kiev : Izdatelʹstvo Naukova dumka , 1973-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : russe / Russian

Catalogue Worldcat

Akademìâ nauk Ukraïnsʹkoï RSR (1936-1991) (Editeur scientifique / editor)