Skrifter utgivna av K. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala = = Acta Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis :

Date :

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Kungl. humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala (Directeur de publication / publishing director)