Український історичний журнал / Національна академія наук України, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Date :

Editeur / Publisher : Київ : Інститут історії України , 1957-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : ukrainien / Ukrainian

Akademìâ nauk Ukraïnsʹkoï RSR (1936-1991) (Editeur scientifique / editor)

Ìnstitut ìstorìï Ukraïni (Ukraine) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Ukrai͏̈nsʹkij ìstoričnij žurnal / [Kii͏̈v] : Fond Vìdrodžennâ , 2000-