Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza / Redaktor naczelny : Zdzisław Kaczmarczyk

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1955-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Pologne -- Histoire

Poméranie -- Histoire