Prace Komisji Je̜zykoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akaedmii Nauk , 1964-

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

ISSN : 0079-3310

Polska akademia nauk. Oddział (Cracovie, Pologne) (Collectivité éditrice / Issuing body )