Etnografia Polska / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1958-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Langue / Language : allemand / German

Langue / Language : tchèque / Czech

Langue / Language : serbe / Serbian

Ethnologie -- Pologne

Instytut historii kultury materialnej (Pologne ; 1953-1991) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Etnografia Polska / Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii. Polska Akademia Nauk , 2013-