Archiwum historii filozofii i myśli społeczne / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1957-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Catalogue Worldcat

Philosophie

Philosophie sociale

Philosophie -- Histoire

Instytut filozofii i socjologii (Pologne) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk , 1957-