Archeologia / Redaktor Kazimierz Majewski ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Oddział w Warszawie , 1947-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Archéologie -- Pologne

Instytut historii kultury materialnej (Pologne ; 1953-1991) (Editeur scientifique / editor)

Instytut archeologii i etnologii. Oddział w Krakowie (Editeur scientifique / editor)