Archiv orientální : journal of the Czechoslovak Oriental Institute, Prague

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Orientální ústav , 1929-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Catalogue Worldcat

Asie

Afrique

Amérique latine

Relation : Monografie archivu orientálního / Praha : Státní pedagogické nakladatelství , 1933-1962

Relation : Archiv orientální. Česká řada / Praha : Academia , 1999-1999

Relation : Archiv orientální / Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i , 1929-