Zagadnienia naukoznawstwa : kwartalnik = = Voprosy nauki o nauke : ežekvartalʹnyj žurnal = = Problems of the science of science : quarterly / [Polska Akademia Nauk, Komitet Naukoznawstwa]

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1965-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Catalogue Worldcat

Sciences -- Méthodologie