Sociologický časopis

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Sociologický ústav AV ČR , 1965-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Catalogue Worldcat

Relation : Czechoslovak Sociological Review / Praha : Sociologický ústav ČSAV , 1992-1992

Relation : Czech Sociological Review / Praha : Sociologický ústav AV ČR , 1993-2001

Relation : Sociologický časopis [Ressource électronique] / Praha : Sociologický ústav AV ČR v.v.i , 1965-