Kwartalnik historyczny / organ Towarzystwa Historycznego

Date :

Editeur / Publisher : Lwów : Towarzystwo Historyczne , 1887-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Histoire (discipline)

Pologne -- Histoire

Relation : Kwartalnik Historyczny / Warsaw : "Semper , 2017-

Relation : Kwartalnik Historyczny [Ressource électronique] / Kraków : Polskie Towarzystwo Historyczne , 2016-