Iliria : revistë arkeologjike / Akademia e shkencave e RPSSH, Instituti i historisë, Sektori i arkeologisë

Date :

Editeur / Publisher : Tiranë : Akademia e shkencave e RPSSH, Qendra e ke͏̈rkimeve arkeologjike , 1971-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : albanais / Albanian

Catalogue Worldcat

Fouilles archéologiques -- Albanie

Antiquités -- Albanie

Antiquités -- Illyrie

Qendra e kërkimeve arkeologjike (Albanie) (Editeur scientifique / editor)

Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë (Editeur scientifique / editor)

Instituti i historisë (Albanie) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Iliria / Tiranë : Akademia e shkencave e RPSSH, Qendra e ke͏̈rkimeve arkeologjike