Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění / [Československá akademie věd, Ústav teorie a dějin umění]

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Nakladatelství Československé akademie věd , 1964-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : tchèque / Czech

Catalogue Worldcat

Esthétique

Ústav dejín umění (Prague) (Editeur scientifique / editor)

Relation : Estetika / Prague : Charles University, Faculty of Arts , 2003-