Automatika

Date :

Editeur / Publisher : Zagreb : KOREMA , 1960-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Relation : Automatika / Zagreb : KOREMA, Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku , 2010-