Arhiv za pravne i društvene nauke

Date :

Editeur / Publisher : Beograd : Udruženje pravnika Jugoslavije , 1906-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : serbe / Serbian