Acta Poloniae historica / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii

Date :

Editeur / Publisher : Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich [etc.] , 1958-

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : français / French

Langue / Language : anglais / English

Langue / Language : allemand / German

Langue / Language : polonais / Polish

Pologne -- Histoire