Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky : kterýž se zvláštním zřetelem k studujícím

Date :

Editeur / Publisher : Praha : Nákladem jednoty českých mathematiků , 1872-1950

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : tchèque / Czech

Catalogue Worldcat

Mathématiques