Archivum neophilologicum

Date :

Editeur / Publisher : Kraków : NakŁladem polskiej akademji umieje̜tności , 19??

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Langue / Language : français / French

Langue / Language : allemand / German

Langue / Language : italien / Italian

Polska akademia umiejętności (Editeur scientifique / editor)