Văn / Chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyễn Đình Vượng

Date :

Editeur / Publisher : Sài Gòn : Tập San Văn Học Nghệ Thuật , 1964-[1975]

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : vietnamien / Vietnamese