Översikt av Finska vetenskaps-societetens förhandlingar. A, Matematik och naturvetenskaper

Date :

Editeur / Publisher : Helsingfors : Finska vetenskaps-societeten , 1909-1922

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : finnois / Finnish

Catalogue Worldcat