Małopolskie Studia Historyczne

Date :

Editeur / Publisher : Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958-1966

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Polskie towarzystwo historyczne (Editeur scientifique / editor)