Najnowsze Dzieje Polski : materiały i Studia z okresu 1914-1939

Date :

Editeur / Publisher : Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1958-1969

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : polonais / Polish

Instytut historii (Pologne) (Editeur scientifique / editor)