Roczniki Teologiczne

Date :

Editeur / Publisher : Lublin : Towarzystwo Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 1991-2008

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Catalogue Worldcat

Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu lubelskiego (Collectivité éditrice / Issuing body )