Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

Date :

Editeur / Publisher : Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti , 1961-1974

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : croate / Croatian

Catalogue Worldcat

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb) (Editeur scientifique / editor)