Bijdragen : tijdschrift voor philosophie en theologie / uitgegeven door de philosophische en theologische faculteiten der Noord- en Zuid-Nederlandse Jezuïeten

Date :

Editeur / Publisher : Roermond : J.J. Romen & Zonen , 1946-2012

Type : Périodique / Serial

Langue / Language : multilingue / Multiple languages

Religion

Philosophie et religion

Théologie et philosophie

Relation : Bijdragen / Leuven : Peeters Publishers , 2003-